Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone.

 

Przepis RODO Zakres ograniczenia
Art. 5 Do przetwarzania danych osobowych,  o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b  ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO
Art.12 Obowiązki z art. 12 realizowane  są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W  pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karta Nauczyciela, art. 95b  ustawy o systemie oświaty).
Art.15
Art.13 Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo  oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty
Art.14
Art.17 Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
Art.18
Art.19
Art.34 Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72  godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletyn Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.