Technik farmacji szkoła policealna Łódź

Jesteśmy policealną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom

pracy wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną.

Nasi absolwenci z łatwością znajdują pracę w zawodach:

 • Technik Farmaceutyczny
 • Technik Masażysta
 • Technik Elektroradiolog
 • Opiekun Medyczny (również na zachodzie Europy)
 • pokrewne do powyższych – np. farmaceutyczny przedstawiciel handlowy

Na wszystkie kierunki przyjmujemy bez wpisowego i egzaminów wstępnych, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania podań. Chętni do podjęcia nauki w naszej szkole muszą posiadać wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).

Kształcimy uczniów w każdym wieku.

Nabór do szkoły prowadzimy dwa razy do roku :

 • na semestr rozpoczynający się we wrześniu
 • na semestr rozpoczynający się w lutym.

Godziny zajęć są dogodne zarówno dla studentów , jak i osób pracujących.

Wykładowcy pracujący w naszej szkole mają indywidualne podejście do każdego ucznia.

Nasza kadra pedagogiczna posiada długoletnie doświadczenie zawodowe nie tylko teoretyczne ale i praktyczne.

Naszym dużym atutem jest wyposażenie pracowni i laboratoriów. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego , tablic interaktywnych i specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Szkoła posiada :

 • laboratorium językowe
 • laboratorium analizy leków
 • laboratorium tpl
 • pracownię masażu
 • pracownię anatomiczną
 • pracownię opieki medycznej
 • Pracownię RTG
 • pracownię EKG
 • kilka pracowni multimedialnych

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych organizowanych przez szkołę.

Policealna szkoła Łódź Technik farmacji - Studium medyczne Łódź

Współpracujemy z łódzkimi placówkami medycznymi :szpitalami, aptekami, domami pomocy społecznej.

Po zakończeniu cyklu kształcenia uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconym zawodzie. Egzaminy odbywają się u nas w szkole-posiadamy uprawnienia nadane przez OKE i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.

Po zdanym egzaminie uczniowie otrzymują dyplomy wydane przez OKE oraz certyfikaty

w j. angielskim uprawniające do pracy w krajach UE.

Istniejemy od 2000 roku. Początkowo mieliśmy siedzibę w Łodzi przy ul. Tamka 12 i nazywaliśmy się Policealne Studium Farmaceutyczne.

Od 2005 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13, obecnie szkoła ma siedzibę w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26

W 2013 roku uległa zmianie nazwa szkoły na Akademia Techników Medycznych.

Policealna Szkoła Medyczna Łódź FaceBook