Technik Masażysta Łódź - Darmowe kursy Studium Łódź
  • Przyjmujemy bez wpisowego i nie pobieramy czesnego. Nauka jest darmowa
  • Bez egzaminu
  • Złożenie podania w sekretariacie szkoły jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły
  • Nauka trwa 2 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • Po zdanym egzaminie absolwent otrzymuje dyplom nadający tytuł technika w nauczanym zawodzie
  • Dyplom jest również w języku angielskim – który uprawnia do pracy w krajach UE
  • Nasza szkoła posiada również status ośrodka egzaminacyjnego, uczniowie zdają więc egzamin w szkole, do której uczęszczają
  • Zapewniamy praktyki bez żadnych dodatkowych opłat
  • W trakcie nauki uczeń może korzystać z usług ksero, biblioteki szkolnej i wszystkich niezbędnych środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas procesu ksztacenia

Już dzisiaj wypełnij podanie i złóż je u nas