Tel. 42 659 50 65

Tel. kom. 607 146 801

Godziny pracy sekretariatu:

środa, czwartek, piątek – 13:00-16:00

e-mail – sekretariat@psf.edu.pl

psf.sekretariat@interia.pl

    Żubardzka 26, 90-001 Łódź

    Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone.